FANDOM


Shun Kazami
Shun2
Thông Tin
Tên Shun Kazami
Tuổi 13
Giới Tính Nam ♂
Bakugan Ventus Skyress
Loại Đặc Tính Ventus

Bakugan Battle BrawlersBearbeiten

Từ đầu phim Shun xếp hạng số một trên toàn thế giới. Nhưng điều đó đã thay đổi khi mẹ của cậu ấy bị ốm và phải vào viện.Sau khi mẹ cậu ấy mất, cậu phải ở với ông.Ông cậu là một Ninja.Từ đó cậu không được chơi Bakugan nữa.Ông muốn cậu cũng chở thành một Ninja như ông,giù Shun muốn hay không.Shun vốn là người chầm lạng.Không hay thích nhiều và cũng chả muốn liên quan đến ai.Những điều đó có thể nhìn thấy ở những hành động của Shun.Nhờ Dan đã làm cho Shun hiểu ra được những điều thực sự của trò chơi Bakugan.


Hình ảnhBearbeiten

Trong PhimBearbeiten

Bakugan New VestroiaBearbeiten

Bakugan Battle Brawlers
Vai Chính Dan Kuso _ Shun Kazami _ Runo Misaki _ Julie Makimoto _ Marucho Marukura _ Alice Gehabich _ Joe Brown
Bakugan Dragonoid _ Skyress _ Tigrerra _ Gorem _ Preyas _ Hydranoid _ Wavern