FANDOM


Làm thế nào để mở một tài khoản mới (đăng ký) ?Bearbeiten

  • Đăng nhập (LOGIN) ?
  1. Ấn vào Anmelden (để đăng nhập): Đăng nhập (ở góc trên, bên phải)
  2. Bentuzername: Nick Name (Ví dụ: Storm Skyress)
  3. Passwort: Mật mã (Ví dụ: ********* =123456789)
  4. dauerhaft anmelden: đăng nhập trong một thời gian giài (không cần phải gạch)
  5. Xong ấn vào Anmelden: ĐĂNG NHẬP