FANDOM


NHững chữ ấy có nghĩa là gì ?Bearbeiten

 • Bentzername: Tên người dùng-Tên nick
 1. Ví dụ: Storm Skyress
 • E-Mail: E-Mail (không cần)
 • Dein Passwort: mật khẩu
 1. Ví dụ: bong tuyet ;bongtuyet = ********* (sau khi đánh vào)
 • Passwort wiederholen: lập lại mã số
 1. Ví dụ: bongtuyet= *********
 • Sprache: Ngôn ngữ - chọn ngôn ngữ
 • Geburtsdatum: ngày sinh
 1. Jahr: Năm sinh (dưới 13 tuổi không đăng ký được)
 2. Mont: Tháng
 3. Tag: Ngày sinh
 • dauerhaft anmelden: đăng nhập trong một thời gian dài (không cần) (có thể)
 • Schicke mir Informationen über Wikia Neuigkeiten und Events: Gửi thông tin cho Bakugan Wiki (phải đánh dấu)
 • Benutzerkonto anlegen: lập tài khoản

Xong rồi chờ.Nếu không được thì hãy để ý vào những hình bên cạnh nick name và mật khẩu:

 • màu xanh- được
 • màu đỏ - không được hay đã có tên đấy rồi (thử tên mới)