FANDOM


NHững chữ ấy có nghĩa là gì ?Bearbeiten

 • Bentzername: Tên người dùng-Tên nick
 1. Ví dụ: Storm Skyress
 • E-Mail: E-Mail (không cần)
 • Dein Passwort: mật khẩu
 1. Ví dụ: bong tuyet ;bongtuyet = ********* (sau khi đánh vào)
 • Passwort wiederholen: lập lại mã số
 1. Ví dụ: bongtuyet= *********
 • Sprache: Ngôn ngữ - chọn ngôn ngữ
 • Geburtsdatum: ngày sinh
 1. Jahr: Năm sinh (dưới 13 tuổi không đăng ký được)
 2. Mont: Tháng
 3. Tag: Ngày sinh
 • dauerhaft anmelden: đăng nhập trong một thời gian dài (không cần) (có thể)
 • Schicke mir Informationen über Wikia Neuigkeiten und Events: Gửi thông tin cho Bakugan Wiki (phải đánh dấu)
 • Benutzerkonto anlegen: lập tài khoản

Xong rồi chờ.Nếu không được thì hãy để ý vào những hình bên cạnh nick name và mật khẩu:

 • màu xanh- được
 • màu đỏ - không được hay đã có tên đấy rồi (thử tên mới)

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki