FANDOM


Trang này là một trang Stub.Bạn có thể giúp Bakugan Wiki, trong khi bạn mở rộng trang này.Hãy đang ký và giành lấy điểm.
Bakugan Battle Brawlers
Bakugan-Spieler des Schicksals Logo

Thông Tin
Tên Tiếng Anh Bakugan Battle Brawlers
Tên Tiếng Đức Bakugan-Spieler des Schicksals
Số Tập 52


Thông TinBearbeiten

StorysBearbeiten

Một ngày nọ một điều kỳ lạ đã xảy ra.Những lá bài bắt đầu rơi từ trên trời xuống,giống như mưa.Các bạn trẻ không biết những lá bài đó từ đâu đến hay ai đã gửi nó.Các bạn chỉ biết những thẻ bài ấy là một điều lớn hơn những thẻ bài bình thường.Và điều đó xày ra trên toàn thế giới:ở phía nam,ở phía bắc....Những thẻ bài đó rơi xuống khắp nơi.Cùng nhau các bạn trẻ lập lên một trò chơi tên là Bakugan.Một sự thật mà không ai biết: Bakugan không phải là một trò chơi bình thường:Một trận chiến thực sự đang xảy ra ở một hành tinh khác.Hành tinh Vestroia.Dan Kuso cùng các bạn mới trên mạng; Runo Misaki,Marucho Marukura,Julie Makimoto,Shun KazamiAlice Gehabich tìm gia được nguồi gốc của sự xuất hiện của những điều kỳ lạ đã xảy ra trong thời giaan vừa qua nhờ vào những con Bakugan của mình.Dần dần toàn thế giới cũng biết được sự thật nguồn gố của Bakugan.Bây giờ các bận trẻ cùng nhau tìm cách để cứu hành tinh song song Vestroia.


Vai ChínhBearbeiten

BakuganBearbeiten

Tên Đặc Tính G-Power
Paladin Darkus -
Alpha Hydranoid Darkus 500G
Apollonir Pyrus 500G
Bee Stiker Ventus 400G
Blade Tigrerra Haos 500G
Centipoid Darkus 400G
Cycloid Subterra 500G
Clayf Subterra 500G
Dragonoid Pyrus 340G
Delta Dragonoid Pyrus 450G
Dual Dragonoid Pyrus 480G
Gargonoid Pyrus 350G
Gorem Subterra 380G
Griffon Haos 340G
Hamma Gorem Subterra 500G
Hynoid Haos 360G
El Condor Ventus 380G
Exedra Darkus 500G
Falconeer Ventus 340G
Fear Ripper Haos 320G
Frosch Aquos 500G
Fortress Pyrus 400G
Hydranoid Darkus 450G
Harpus Ventus 370G
Infinity Dragonoid Pyrus 1000G
Juggernoid Aquos 320G
Lars Lion Haos 500G
Lasermann Darkus 360G
Limulus Aquos 350G
Manion Ventus 340G
Mantris Haos 340G
Monarus Ventus 330G
Naga - 550G
Oberus Ventus 500G
Preyas Aquos 320G
Angelo Aquos,Haos 400G
Diablo Aquos,Pyrus 400G
Rabeeder Haos,Subterra -
Rattleoid Subterra 300G
Ravenoid Ventus 380G
Robotallian Haos 300G
Saurus Haos 290G
Sirpenoid Aquos 400G
Reaper Darkus 370G
Serpenoid Pyrus 320G
Siege Aquos 360G
Silent Naga

Pyrus,Ventus,Aquos,

Darkus,Haos,Subterra

-
Stinglash Aquos
Skyress Ventus
Storm Skyress Ventus 480G
Tentaclea Haos
Terrorclaw Aquos
Tigrerra Haos
Tuskor Subterra
Ultimate Dragonoid Pyrus
Warius Pyrus
Wavern -
Wormquake Darkus