FANDOM


Bakugan-Beschützer-des-Kerns-Teaser-e1289914703748

Bakugan là những con vật có sự sống.Từ đầu phim ai cũng tưởng là đấy chỉ là một trò chơi,nhưng sự thật Bakugan là một loài sinh vật.Chúng điều có nguồn gốc từ Vestroia. Bakugan có rất nhiều hình thù khác nhau.Chúng có thể xuất hiện trên sáu màu,tùy thuộc vào đặt tính.Mỗi con Bakugan đều có một sức mạnh riêng của mình.


Bakugan trong phimBearbeiten