FANDOM


Bakugan-Beschützer-des-Kerns-Teaser-e1289914703748

Bakugan là những con vật có sự sống.Từ đầu phim ai cũng tưởng là đấy chỉ là một trò chơi,nhưng sự thật Bakugan là một loài sinh vật.Chúng điều có nguồn gốc từ Vestroia. Bakugan có rất nhiều hình thù khác nhau.Chúng có thể xuất hiện trên sáu màu,tùy thuộc vào đặt tính.Mỗi con Bakugan đều có một sức mạnh riêng của mình.


Bakugan trong phimBearbeiten

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki